Kéo đòn tạ gắn cáp tập cầu vai – Huấn luyện viên riêng

Tháng Tám 22, 2011 at 6:44 sáng (Uncategorized)

Tập cầu vai - Bắt đầu

Tập cầu vai - Kết thúc

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ tham gia chính: Cầu vai

Loại: Tăng cơ, sức mạnh

1. Hai chân đứng bằng vai, hai tay cầm dòn tạ gắn vào ròng rọc để thấp, khuỷu tay thẳng, lòng bàn tay hướng vào cơ thể. Đây là vị trí ban đầu, hít vào.

2. Dùng cơ cầu vai nâng vai lên cao hết mức có thể thì dừng lại. Chú ý giữ 1 nhịp tại đây, thở ra.

3. Sau đó từ từ hạ tạ về vị trí ban đầu, hít vào.

4. Lặp lại động tác trên đến khi hoàn thành số lần mong muốn.

Chú ý: Khi bạn thực hiện bài tập này phải giữ nhịp độ vừa phải để bảo đảm bài tập đạt hiệu quả. Cũng có thể thay thế đòn tạ gắn vào ròng rọc bằng đòn tạ bình thường.

Chúc bạn thành công !!!

HLV Lê Hoàng

http://www.TheHinhCaNhan.com

Advertisements

Liên kết tĩnh Gửi bình luận

Cầm tạ đơn nhún vai tập cầu vai – Huấn luyện viên riêng

Tháng Tám 17, 2011 at 5:54 sáng (Uncategorized)

Tập cầu vai - Bắt đầu

Tập cầu vai - Kết thúc

Cơ tham gia chính: Cầu vai

Loại: Tăng cơ, sức mạnh

1. Hai chân đứng bằng vai, hai tay cầm 2 tạ đơn, khuỷu tay thẳng, lòng bàn tay hướng vào cơ thể. Đây là vị trí ban đầu, hít vào.

2. Dùng cơ cầu vai nâng vai lên cao hết mức có thể thì dừng lại. Chú ý giữ 1 nhịp tại đây, thở ra.

3. Sau đó từ từ hạ tạ về vị trí ban đầu, hít vào.

4. Lặp lại động tác trên đến khi hoàn thành số lần mong muốn.

Chú ý: Khi bạn thực hiện bài tập này phải giữ nhịp độ vừa phải để bảo đảm bài tập đạt hiệu quả.

Chúc bạn thành công !!!

HLV Lê Hoàng

http://www.TheHinhCaNhan.com

Liên kết tĩnh Gửi bình luận

Cầm đòn tạ sau lưng nhún vai tập cầu vai – Huấn luyện viên riêng

Tháng Tám 13, 2011 at 11:21 chiều (Uncategorized)

Tập cầu vai - Bắt đầu

Tập cầu vai - Kết thúc

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ tham gia chính: Cầu vai

Loại: Tăng cơ, sức mạnh

1. Hai chân đứng bằng vai, hai tay cầm đòn tạ phía sau lưng, khuỷu tay thẳng, lòng bàn tay hướng từ phía trước ra phía sau. Đây là vị trí ban đầu, hít vào.

2. Dùng cơ cầu vai nâng vai lên cao hết mức có thể thì dừng lại. Chú ý giữ 1 nhịp tại đây, thở ra.

3. Sau đó từ từ hạ đòn tạ về vị trí ban đầu, hít vào.

4. Lặp lại động tác trên đến khi hoàn thành số lần mong muốn.

Chú ý: Khi bạn thực hiện bài tập này phải giữ nhịp độ vừa phải để bảo đảm bài tập đạt hiệu quả.

Chúc bạn thành công !!!

HLV Lê Hoàng

http://www.TheHinhCaNhan.com

Liên kết tĩnh Gửi bình luận

Cầm đòn tạ nhún vai tập cầu vai – Huấn luyện viên riêng

Tháng Tám 13, 2011 at 5:43 sáng (Uncategorized)

Tập cầu vai - Bắt đầu

Tập cầu vai - Kết thúc

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ tham gia chính: Cầu vai

Loại: Tăng cơ, sức mạnh

1. Hai chân đứng bằng vai, hai tay cầm đòn tạ, khuỷu tay thẳng, lòng bàn tay hướng vào cơ thể. Đây là vị trí ban đầu, hít vào.

2. Dùng cơ cầu vai nâng vai lên cao hết mức có thể thì dừng lại. Chú ý giữ 1 nhịp tại đây, thở ra.

3. Sau đó từ từ hạ đòn tạ về vị trí ban đầu, hít vào.

4. Lặp lại động tác trên đến khi hoàn thành số lần mong muốn.

Chú ý: Khi bạn thực hiện bài tập này phải giữ nhịp độ vừa phải để bảo đảm bài tập đạt hiệu quả.

Chúc bạn thành công !!!

HLV Lê Hoàng

http://www.TheHinhCaNhan.com

Liên kết tĩnh Gửi bình luận

Cầm tạ đơn bay phía trước tập vai – Huấn luyện viên cá nhân

Tháng Tám 3, 2011 at 5:04 chiều (Uncategorized)

Tập vai - Bắt đầu

Tập vai - Kết thúc

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ tham gia chính: Vai

Loại: Tăng cơ, sức mạnh

1. Hai chân đứng bằng vai, hai tay cầm tạ đơn, hơi co ở khuỷu tay. Đây là vị trí ban đầu, hít vào.

2. Dùng cơ vai nâng tay phải lên phía trước tới vị trí cánh tay song song với mặt sàn thì dừng lại. Chú ý giữ 1 nhịp tại đây, thở ra.

3. Sau đó từ từ hạ cánh tay về vị trí ban đầu, hít vào.

4. Tiếp tục tương tự tới tay trái. Thực hiện lần lượt từng tay.

5. Lặp lại động tác trên đến khi hoàn thành số lần mong muốn.

Chú ý: Khi bạn thực hiện bài tập này phải giữ nhịp độ vừa phải để bảo đảm bài tập đạt hiệu quả.

Chúc bạn thành công !!!

HLV Lê Hoàng

http://www.TheHinhCaNhan.com

Liên kết tĩnh Gửi bình luận